Integrale Psychodynamische Therapie

Erik Bruijn heeft een zelfstandige praktijk voor Integrale Psychodynamische Therapie in Amersfoort. Deze vorm van therapie is doorgaans een korte, intensieve en zeer directe methode, die meestal snel de kern raakt en een middel kan zijn tot zelfkennis en verandering of genezing.
De consulten zijn gericht op het krijgen van inzicht en het oplossen van psychische en lichamelijke problemen. Ze vereisen zowel van de cliënt als van de therapeut een grote inzet en openheid.
Integrale Psychodynamische Therapie is een doeltreffende methode voor het bewustmaken en benutten of overwinnen van innerlijke blokkades en patronen die de eigen mogelijkheden beperken en een storende invloed uitoefenen op het functioneren in het dagelijks leven, binnen relaties en op het werk.

Op lichamelijk niveau kunnen psychische en emotionele conflicten na verloop van tijd tot uiting komen in de vorm van pijnsignalen en ziektesymptomen. Ziekte en pijn kunnen in dat geval informatie verschaffen over de ware aard van onze problemen.
Tijdens de consulten wordt de mogelijkheid geboden om, onder andere door middel van symptoomduiding, de ‘boodschap’ van een ziekte te begrijpen en te ontdekken om welke moeilijkheden het gaat. Door deze problemen te verwerken en onze energie niet langer te blokkeren of tegen onszelf te gebruiken, kunnen we het proces van genezing bevorderen en de eventuele inspanningen van arts of therapeut ondersteunen.
Integrale Psychodynamische Therapie is effectief gebleken bij de genezing van uiteenlopende chronische en niet-chronische aandoeningen. Ze kan ook worden gebruikt in het bedrijfsleven om werknemers te helpen bij het oplossen van beroepsmatige en persoonlijke problemen, het vinden van voldoening in het werk, het verbeteren van de arbeidsprestaties en het terugdringen van ziekteverzuim. 
Erik Bruijn is een pionier op het gebied van de psychodiagnostiek en ontwikkelde in de jaren negentig – op basis van eeuwenoude inzichten uit het Oosten – een persoonlijkheidstest die als diagnostisch instrument baanbrekend is. Hij is redacteur geweest van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, een wetenschappelijk blad dat een brug wil slaan tussen alternatief en regulier denken en handelen. Als docent is hij verbonden aan diverse opleidingen; daarnaast geeft hij lezingen en cursussen in binnen- en buitenland. 

De therapeutische aanpak van Erik Bruijn is gebaseerd op praktische kennis uit de psychotherapie, de klassieke yogatraining en op de grondbeginselen van de Tibetaanse geneeskunde. Hij nam deel aan de zentraining in Zuid-Korea en Japan en schreef verschillende boeken en artikelen over oosterse wijsbegeerte en psychologie en over de toepassing van yogatechnieken bij de behandeling van psychosomatische aandoeningen.