Informatieboekje

In het boekje Ziekte, pijn en de invloed van de geest wordt nader ingegaan op de theorie en praktijk van de Integrale Psychodynamische Therapie en de werkwijze van Erik Bruijn. Het is te bestellen in de boekhandel of door € 8,- (incl. verzendkosten) over te maken naar bankrekening NL65INGB0001293315 ten name van E. Bruijn te Amersfoort, onder vermelding van ‘ankertje’.